Sheraton Clayton Plaza Hotel St. Louis
7730 Bonhomme Avenue · St. Louis · Missouri 63105 · USA · Phone: (314) 863-0400